BOR ELEMENTİ

bor

Borda Yeni Vizyon

Periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen borun atom numarası 5, atom ağırlığı ise 10,81’dir.  Yarı metal ve yarı iletken özelliğe sahip olan bor elementi periyodik cetvelin 3A grubunda yer almaktadır. Bor, element olarak doğada B10 ve B11 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır. B10 izotopunun doğada bulunma oranı %19,1-20,3, B11’in ise %79,7-80,9’dur.

Doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmayan bor elementi, çeşitli metal veya ametal elementlerle farklı özellikler gösteren bileşikler oluşturmaktadır. Bu sayede, birçok bor bileşiği, endüstrinin farklı dallarında kullanılmaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır. Saf bor ise karbon gibi elektrik iletkeni özelliği taşımaktadır. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir. Bor’un saf elementi; ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay – Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.

ATOMİK YAPISI

 • Atomik Çapı: 1,17Å
 • Atomik Hacmi: 4,6cm3/mol
 • Kristal yapısı: Rhombohedral
 • Elektron Konfigürasyonu: 1s2 2s2 p1
 • İyonik Çapı: 0,23Å
 • Elektron Sayısı (yüksüz): 5
 • Nötron Sayısı: 6
 • Proton sayısı: 5
 • Valans Elektronları: 2s2 p 1

KİMYASAL ÖZELLİKLER

 • Elektrokimyasal Eşdeğer: 0,1344g/amp-hr
 • Elektronegativite (Pauling): 2,04
 • Füzyon Isısı: 50,2 kJ/mol
 • İyonizasyon potansiyeli :
  • Birinci: 8,298
  • İkinci: 25,154
  • Üçüncü: 37,93
 • Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 • Atomik Kütlesi: 10,811
 • Kaynama Noktası: 4.275K – 4.002°C – 7.236°F;
 • Termal Genleşme Katsayısı: 0,0000083cm/cm/°C (0°C)
 • Kondüktivite:
  • Elektriksel: 1,0E -12 106/cm
  • Termal: 0,274 W/cmK
 • Yoğunluk: 2,34g/cc @ 300K
 • Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.
 • Elastik Modülü:
  • Bulk: 320/GPa
 • Atomizasyon Entalpisi: 573,2 kJ/mol @ 25°C
 • Füzyon Entalpisi: 22,18 kJ/mol
 • Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mol
 • Sertlik:
  • Mohs: 9,3
  • Vickers: 49000 MN m-2
 • Buharlaşma Isısı: 489,7kJ/mol
 • Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F
 • Molar Hacmı: 4,68 cm3/mol
 • Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı
 • Spesifik Isısı: 1,02J/gK
 • Buhar Basıncı: 0,348Pa@2300°C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da beğenebilirsin

X